بسیاری از ما که در خارج از ایران مشغول تحصیل و زندگی هستیم، دغدغه‌ی بازگشت به ایران را داریم و به آن به طور جدی فکر می‌کنیم. تصمیم برای ماندن و یا برگشتن برای بسیاری از ما تصمیم دشواری است چرا که عوامل متعددی در این تصمیم گیری نقش دارند و هر یک از این عوامل برای افراد مختلف وزنهای متفاوتی دارند. بعد از گفتگوهای فراوان بر آن شدیم که با انجام یک تحقیق، شناخت بهتر، دقیق‌تر و عمیق‌تری از موانع و انگیزه‌هایی که برای تحصیل کردگان خارج از کشور در این تصمیم موثرند بیابیم. با این هدف در پاییز ۱۳۹۳ یک مطالعه‌ی آماری انجام دادیم که مخاطب اصلی آن ایرانیان تحصیل کرده‌ (و یا در حال تحصیل) در خارج از کشور بودند. در این نظرسنجی بیش از ۴۵۰۰ نفر دانشجویان و فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور شرکت کردند و دغدغه های خود را شرح دادند.
نتیجه‌ی تحقیق در این وب‌گاه منتشر شده است. در بخش‌های زیر جواب پرسش شوندگان به ۴۰ سوال نمایش داده شده است. بعد از انتخاب موضوع در سمت چپ صفحه می‌توانید جواب‌ها را بر اساس سن، رشته‌ی تحصیلی و چند فیلتر دیگر مشاهده نمایید.