انگیزه های بازگشت به ایران

ملاحظات شغلی

عدم احساس مفید بودن: هزاران نفر در حد و اندازه‌های توانایی من در آمریکا و اروپا هستند. کاری که من در خارج از کشور انجام می‌دهم در عین حال که مفید و کارآمد است ولی درکل اثر ناچیزی دارد. من در خارج از ایران به اندازه‌ی کافی احساس موثر بودن نمی‌کنم. این باعث می‌شود انگیزه‌ام برای بازگشت به ایران بیشتر شود.
اختلافات فرهنگی-زبانی در خارج از کشور: من فکر می‌کنم به دلیل اختلافات فرهنگی-زبانی، در شغل خودم در خارج از ایران از یک حدی بیشتر رشد نخواهم کرد.
امکان دستیابی به نقشهای کلیدی: با توجه به کم بودن افرادی با تحصیلات و تخصص من در کشور، فکر میکنم در بلند مدت فرد متمایز و بانفوذی خواهم بود. این احساس نفوذ و قدرت یکی از انگیزه‌های اصلی من برای بازگشت است.
احساس مفید بودن در ایران: من باور دارم که توانایی‌ها و استعدادهای من در ایران موثر خواهد بود و حضور من در ایران برای جامعه سود خواهد داشت. این احساس مفید بودن و تاثیرگذاری یکی از انگیزه‌های اصلی من برای بازگشت است.

احساس وظیفه نسبت به ایران

ملاحظات ایدئولوژیک: من به دلیل ملاحظات ایدئولوژیک برگشتن به ایران را برای خودم یک تکلیف می‌دانم.
احساس تعهد اخلاقی: من احساس می‌کنم که به ایران مدیونم و باید در بهتر شدن شرایط ایران سهمی داشته باشم. به همین دلیل فکر می‌کنم اگر در این راستا هیچ تلاشی نکنم در آینده پشیمان می‌شوم.

دلایل فرهنگی و اجتماعی

عدم سنخیت با فرهنگ غربی: من با فرهنگ غربی احساس سنخیت نمی‌کنم، و زندگی در فرهنگ ایرانی را ترجیح می‌دهم.
احساس غربت: من در ایران بزرگ شده‌ام و نسبت به آنجا احساس تعلق خاطر دارم . ایران را "خانه" و "وطن" خودم می‌دانم، ولی زندگی خارج از ایران همیشه برایم با حس "غربت" همراه است. به همین دلیل دوست دارم در ایران زندگی کنم.
جهت گیری سیاسی کشورهای غربی: من جهت گیری کلی سیاستهای کشورهای غربی را درست نمی‌دانم و نمی‌خواهم در پیشبرد چنین سیاست‌هایی نقش داشته باشم.

زندگی شخصی

جبران زحمات پدر و مادر: پدر و مادر و فامیل برای من خیلی زحمت کشیده اند و دوست دارم در روزگار میانسالی و پیری که به من نیاز دارند در کنارشان باشم.
مسائل مذهبی: من به دلایل مسائل مذهبی دوست دارم در ایران زندگی کنم.
مسائل احساسی: زندگی در ایران حلقه‌های دوستانه همدلانه و صمیمانه‌تری برای من فراهم می‌کند.
رشد شخصی و خانواده: من ایران را محیط مناسب‌تری برای زندگی و رشد خودم و خانواده‌ام می‌دانم.
مشکلات دوران میان سالی و پیر: تصور زندگی در غرب در دوران میان‌سالی و پیری برایم ناخوشایند است.