نظرسنجی و همفکری در مورد بازگشت به ایران

بسیاری از ما دوست داریم دیر یا زود به ایران برگردیم ولی در عمل موانعی پیش روی خودمان می بینیم. از طرفی دوری از خانواده و جایی که در آن بزرگ شدیم، با تمام خاطرات و خوبی هایش و از طرفی امکانات علمی و رفاه نسبی زندگی خارج از ایران و ... شرایطی را رقم زده که تصمیم گیری را مشکل می کند. ما امیدواریم با همفکری بتوانیم این انگیزه ها و موانع را شناسایی کرده و راه حل هایی، هرچند کوچک، برای رفع یا کم رنگ کردن موانع پیدا کنیم. قدم اول در این راستا شناخت صحیح و واقع بینانه موانع موجود است.

هدف از این نظرسنجی «شناسایی موانع و انگیزه های بازگشت به ایران» و نیز «اولویت بندی» آنهاست، که نهایتا به یک مطالعه آماری منجر خواهد شد. از این رو داده ها ناشناس خواهد بود. با گسترش دادن دامنه این تحقیق به دیگر دوستان خود که در موقعیت مشابهی هستند، به عمیق تر شدن این بررسی کمک میکنید، پس تا حد امکان آن را برای دوستان خود ارسال کرده و یا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

این نظر سنجی به دو بخش «موانع» و «انگیزه ها» تقسیم شده است. پس از تکمیل نظرسنجیها، در آینده گزارشی از داده های تجمیع شده در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

پیشاپیش از وقتی که می گذارید سپاسگزاریم.

محمد مروتی - محقق پسا دکتری، اقتصاد، دانشگاه استنفورد
حمید مهینی - محقق پسا دکتری، الگوریتم و نظریه بازیها، دانشگاه مریلند
آمنه شامخی - دانشجوی دکتری، علوم کامپیوتر، دانشگاه نورث ایسترن
محمد رشیدیان - محقق پسا دکتری، شیمی و بیولوژی، دانشگاه ام آی تی


برای شروع نظرسنجی اینجا کلیک کنید